MĚSTO ČERNOŠICE VS. SPORTPARK – BETONÁRNA

Sportpark – Betonárna nabízí řešení

Domníváme se, že navrhovaný projekt přináší řešení mnoha aktuálních problémů této komplikované lokality.
Současně však nabízí i nadhodnotu v podobě vzniku sportoviště s atraktivním zázemím v rámci revitalizace plochy současné výroby.
Přesun betonárny do nového prostoru s modernizovaným provozem svými opatřeními citlivě řeší nový vzhled i vliv na své okolí.

Velký přínos z realizace. Moderní zázemí pro Vás i Vaše děti. Zvýšení atraktivity města i prostředí.