Historie projektu

Skatepark - studie

V roce 2014 byl zastupitelstvem města Černošice odsouhlasen návrh projektu řešící přesun betonárny z původního umístění na novou plochu za halou velkoskladu kadeřnických potřeb. Současně bylo na tomto zastupitelstvu dohodnuto, že v rámci tohoto přesunu bude investorem na revitalizovaném území vytvořen park a případné hřiště pro děti, několik laviček a travnaté plochy s pěšinkami.

Město však v následujících měsících dodalo níže uvedenou studii, jejíž realizaci požadovalo po investorovi v rámci revitalizace pozemku bývalého provozu.