O projektu

Architektonické řešení

Architektonická studie řeší novostavbu sportovního centra na pozemku stávající betonárny v Černošicích. Návrh vznikl ve spolupráci s generálním projektantem ateliéru studiem NOZA jako doplňující materiál pro prezentaci hmotového a výtvarného řešení stavby a na základě již předložené dokumentace DUR.

Oproti stávající dokumentaci však toto architektonické dopracování již reaguje na nový územní plán města Černošice, kdy v rámci řešeného území došlo k funkční změně řešených ploch. Proto studie akcentuje plochy pro sportovní vyžití ve větší míře.

Sportovní centrum

V rámci řešeného pozemku jsou navržena 3 beachvolejbalová hřiště, navazující parkoviště, hlavní budova se zázemím pro sportovce a restauračním provozem s navazující venkovní terasou a samostatná budova fitness s vlastní pobytovou terasou. Areál je doplněn o další venkovní hřiště: dětské a workoutové. Samostatně je pak umístěn areál s horolezeckou stěnou, která je navržena v rámci protihlukových stěn areálu.


Restaurace

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu. Horní patro je výrazně ustupující a tvoří ho pouze blok s letním barem a sociálním zázemím. Ze strany hlavní komunikace je budova viditelně na zvýšeném soklu a ze strany řeky je terén upraven tak, že pobytová terasa restaurace navazuje přímo na travnatý terén svažující se k řece a cyklostezce. Hmotově jde o jednoduše členěnou stavbu s plochou střechou.

Restaurace by měla sloužit nejen pro návštěvníky beachvolejbalových hřišť, ale pro všechny, kteří využívají cyklostezky na kole, bruslích či na procházky. Všem by měla nabídnout možnost se zastavit, relaxovat, občerstvit se a využít hygienické zázemí. Při kulturních akcích v sousedním Sportparku Berounka by restaurace opět sloužila jako zázemí pro návštěvníky a nabízela by doplňkové služby.
Restaurační provoz je koncipován převážně jako venkovní sezení se samoobslužným bufetem pro rychlé občerstvení a doplňkovým interiérovým sezením formou klasické restaurace s obsluhou, která může fungovat i při nepřízni počasí. V rámci budovy jsou umístěny toalety pro návštěvníky občerstvení a šatny se zázemím pro návštěvníky hřišť. Venkovní terasu doplňuje dětské hřiště, které je koncipováno tak, že je možné ho využít i mimo otevírací časy občerstvení a restaurace. Je určeno pro všechny, kteří budou podél areálu projíždět a procházet po cyklostezce. Ti budou moci využít i navazující travnaté plochy doplněné lavičkami a v horkých dnech zde bude prostor pro pikniky a posezení na dekách. Tato část pozemku bude neoplocena a je určena pro volný pohyb veřejnosti.
Beachvolejbalová hřiště jsou navržena jako volná plocha s pískem ohraničená lehkým pletivem a mohou sloužit k rekreační činnosti i řízeným turnajům. Bude možné je doplnit o mobilní tribuny, které lze umístit na zpevněné ploše v rámci navazujícího parkoviště. Parkoviště bude sloužit pro návštěvníky hřiště a restaurace. Může však posílit i parkovací kapacity při veřejných akcích (koncerty, dětské dny, historické turnaje atd.), které se často konají na navazujícím pozemku města.

Fasáda je navržena z pohledového betonu, čímž navazuje i na původní využití pozemku jako betonárny. Fasáda je pak doplněna dřevěným obkladem. V části k řece je fasáda většinou prosklená. Budova se dá v této části otevřít celoskleněnými skládacími dveřmi v kovových rámech v barvě antracitu. Plochu navazující terasy pokrývá velkoformátová betonová dlažba.
Stávající zeleň směrem k ulici Radotínská je v projektu zachována a doplněna o nové stromky, které tvoří předěl mezi hlavní komunikací a parkovištěm. V rámci pozemku jsou pak navrženy nové travnaté plochy doplněné o výsadbu částečně vzrostlých stromů a okrasné zeleně.
Projekt počítá s tím, že pokud by v budoucnu došlo v této části území k zpřístupnění řeky pro veřejné koupání a relaxaci, budou moci lidé při pobytu u vody využít možnost občerstvit se a také použít šatny a sociální zázemí uvnitř objektu.


Fitness

Architektonická studie řeší novostavbu fitness centra s možností půjčovny sportovních potřeb. V rámci řešeného pozemku je navržen jednoduchý dvoupodlažní objekt navazující na parkoviště. Objekt je nepodsklepený. V přízemí směrem k řece navazuje na vnitřní tělocvičnu venkovní terasa umožňující cvičení venku (například jógu) a využívá maximálního propojení s řekou. K terase pak přiléhá venkovní workoutové hřiště, které je veřejně přístupné z cyklostezky a bude k dispozici všem návštěvníkům. Hmotově jde o jednoduše členěnou stavbu s plochou střechou. Pozemek je rozdělen do dvou výškových úrovní, kde parkoviště a hřiště výškově navazují na úroveň hlavní příjezdové komunikace z ulice Radotínská a na zvýšenou úroveň směrem k řece. Výškovou úroveň oproti cyklostezce, které vede podél objektu, vyrovnává travnatý pozvolný val. Hlavní vstup je přes parkoviště navazujícího relaxačního centra. Za budovou je oplocená část s venkovní horolezeckou stěnou, která v této části navazuje na protihlukovou stěnu sousedního výrobního areálu.

Fasáda je navržena z pohledového betonu, čímž navazuje i na původní využití pozemku jako betonárny. Fasáda je pak doplněna dřevěným obkladem a v části k řece je prosklená.
Stávající zeleň směrem k ulici Radotínská je v projektu zachována a doplněna o nové stromky, které tvoří předěl mezi hlavní komunikací a parkovištěm. V rámci pozemku jsou pak navrženy nové travnaté plochy doplněné o výsadbu částečně vzrostlých stromů.


Betonárna včetně administrativní budovy

Detailní popis areálu dle odevzdané DUR
Administrativní budova je navržena jako pravidelný dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Fasáda je omítnuta v barvě tmavší šedé, kterou doplňují antracitová okna. K administrativní budově nasedá budova výrobní haly, která je navržena z velkoformátových PUR panelů ve světle šedé barvě. Z velkoformátových PUR panelů je dále navrženo opláštění hlavního průmyslového zařízení vlastní betonárny, které bude takto vizuálně zcela skryto a akusticky potlačeno. Tři válcové zásobníky jsou navrženy ve světle šedé barvě.

Areál doplňuje jednoduché oplocení pletivem v kombinaci s protihlukovými stěnami z profilovaných panelů z pohledového betonu. Cílem je, aby ze strany hlavní komunikace doplnila tyto panely zeleň. V části směrem k sportovnímu areálu je protihluková stěna řešena zároveň jako horolezecká. Areál uzavírá pozinková posuvná brána.


Srovnání stávajícího a navrhovaného stavu: